" - den som ikke kræver service er selv med til at afskaffe den."

     o Hvad er ServiceCoaching        Portræt af Kirsten Dueholm Hansen       Øvrige Undervisere       o Referencer

 

 

Hvad er Servicecoaching

 

Hvad er vores formål?

 

Med udgangspunkt i publikationen:

”Patientens møde med sundhedsvæsenet” fra den nationale kvalitetsvurdering*, ønsker vi at sætte service på dagsordnen, for dermed at medvirke til

øget kvalitet i de mellemmenneskelige relationer.

 

Hvad er vores mål?

 

Det er målet at vores kursister gennem en blanding af teori og praktiske øvelser vil få suppleret deres kompetencer, således at sundhedsvæsenets kunder (patienterne, klienterne og deres pårørende)oplever en øget kvalitet i form af:

 

o Bedre personlig service

o Mere effektiv kommunikation

Medinddragelse og kontinuitet

 

Hvad er vores værdigrundlag?

 

At sammenhold og positiv indstilling er de bærende værdier i en kundeorienteret virksomhed. Med dem er grundstammen for god kundeservice lagt.

 

Hvilken undervisningsform tilbyder vi?

 

1. Kurser:

 

Alle vore kurser tilrettelægges sammen med

kunden. Derved bliver indholdet nærværende

og relevant for netop dig.

Vi giver dig værktøjer til implementering, således

at det lærte ikke risikerer at ”gå i glemmebogen”

 

2. Oplæg ved temadage og konferencer.

 

3. Opfølgningskurser.

 

Hvilke temaer indeholder vores undervisning?

 

Med udgangspunkt i dine ønsker, tilrettelægger

vi undervisning ud fra følgende temaer:

 

o Den kundeorienterede serviceorganisation

o Ekstern service = Service overfor kunderne

   (patienterne, klienterne, de pårørende)

o Intern service = Service overfor hinanden

   (personalet)

o Kropssprog

o Kommunikation

Personlig indstilling/teambuilding

o Forebyggelse og håndtering af konflikter

o De nye danskere

 

 

Hvem henvender vi os til?

 

Alle ansatte i sundhedssektoren samt studerende i

sundhedssektoren.

 

* www..patient-relationer.dk

 

Mere Om Os >>

  • Kirsten Dueholm Hansen

 

 


ServiceCoaching v/Kirsten Dueholm Hansen | servicecoachingdk@yahoo.dk | Tlf. 2687 8191

© 2007 ServiceCoaching.dk, All Rights Reserved.

HJEM
KONTAKT

   DOWNLOAD BROCHURE